สอบถามเรื่องงบ

ทุกปัญหาเกี่ยวกับการลงทุน
กฎการใช้บอร์ด
* เนื่องจาก city steel webboard เก่ามีปัญหาได้ถูกปิดลงไป จึงทำให้ user ของท่านที่เคยลงทะเบียนไว้ได้ถูกลบไปด้วย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาทำการลงทะเบียนอีกครั้งใน city steel webboard ใหม่นี้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

* กฎ กติกา มารยาท http://www.citysteelpcl.com/webboard_city/ *

** http://www.citysteelpcl.com/webboard_city/ ไม่ใช่เว็ปไซต์สาธารณะ การกระทำใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ http://www.citysteelpcl.com/webboard_city/ มีโทษตามกฎหมาย **

*** http://www.citysteelpcl.com/webboard_city/ ขอสงวนสิทธ์บันทึกหมายเลข IP Address ของท่านทุกครั้งที่มีการสมัคร และทุกครั้งโพสต์ข้อความ เพื่อเป็นไปตาม พ.ร.บ. กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ที่เจ้าหน้าที่ ICT ของรัฐสามารถใช้ตรวจสอบที่มาที่ไป และสถานที่โพสต์ข้อความได้ เป็นเวลา 1 ปี ***

เนื่องจาก city steel webboard นี้ได้เปิดขึ้นเพื่อให้สมาชิกของทางบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ทุกท่าน ได้รวมพูดคุย สอบถามและให้ข้อเสนอแนะในทางความคิดเชิงสร้างสรรค์ เฉกเช่นที่สมาชิกทุกท่านพึงควรจะมี แต่เนื่องจากปัจจุบัน การที่ webboard มีสมาชิกที่มากขึ้น มีสมาชิกที่หลากหลายอาชีพ หลากหลายคุณวุฒิ มีการแสดงความคิดความเห็น ข้อแสนอแนะ ที่สร้างสรรค์และทำลาย จึงต้องหา กฎ กติกา และมารยาท มากำหนดแนวทางของ webboard นี้ เพื่อให้สมาชิกได้อยู่กันอย่างมีความสุข หากจะเป็นสมาชิกในครอบครัวนี้อยากจะขอร้องว่า

1. ห้ามลบหลู่ ดูหมิ่น สถาบันอันเป็นที่เคารพของชาวไทยอย่างเด็ดขาด รวมถึงเรื่องศาสนา การเมือง เพราะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก อาจจะนำไปสู่การแตกแยกกันได้

2. การตั้ง หรือตอบกระทู้กับสมาชิกขอให้เป็นไปด้วยความสุภาพ

3. city steel webboard ขอต้อนรับเฉพาะผู้ที่เข้ามาหาเราด้วยดี และเป็นมิตร

4. การตั้ง หรือตอบกระทู้ พร้อมทั้งการแนบไฟล์หรือสือสิ่งต่างๆ อันเป็นเหตุให้เกิดการโฆษณา จากคู่แข่งทางการค้า กับทางบริษัทซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) และทางกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็น website, email, social network หรือทางสือใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ทาง admin ของ city steel webboard มีสิทธิ์แบน user และลบกระทู้ดังกล่าวออกทันที รวมถึงลบกระทู้และไฟล์แนบที่เกี่ยวข้องออกจากระบบ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. การดำเนินการของบุคคลใดๆ ที่กล่าวพาดพิงถึงบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่มบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ไม่ว่าจะเป็นบุคคลของทางบริษัท ทีมงาน สินค้า ตรา เครื่องหมายการค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งทางตรง และทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำทั้งภายใน http://www.citysteelpcl.com/webboard_city/ และเว็บไซต์http://www.citysteelpcl.com/ และเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์อย่างเด็ดขาด และไม่ขอต้อนรับบุคคลดังกล่าว และทาง admin ของ city steel webboard มีสิทธิ์แบน user และลบกระทู้ดังกล่าวออกทันที รวมถึงลบกระทู้ที่เกี่ยวข้องออกจากระบบ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ห้ามโพสข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น เบอร์โทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน

7. การคัดลอกบทความจากที่อื่น ควรมีการบอกที่มาหรือให้เครดิตแก่เจ้าของบทความนั้นๆ ด้วย

8. การกระทำดังกล่าวมีผลย้อนหลัง city steel webboard ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบข้อมูลปัจจุบัน และข้อมูลเก่า และแบน user ออกจากระบบทันที

9. โปรดเคารพ กฏ กติกา มารยาทของทาง city steel webboard

10. ทาง city steel webboard ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาติ หรือไม่อนุญาติให้กับทางสมาชิก ตามนโยบายของทาง city steel webboard

สอบถามเรื่องงบ

โพสต์โดย admin » 17 มี.ค. 2015 08:39

เรียนเจ้าหน้าที่ที่นับถือ
ขอสอบถามว่าในงบลงทุนมีรายงานการซื้อสินทรัพย์ถาวร 6 ไตรมาสต่อเนื่องเป็นเงินราว 120 ล้าน
แต่ไม่มีในบันทึกอธิบายงบ อยากทราบว่ารายการสินทรัพย์ถาวรนี้คืออะไรครับ

ขอบคุณครับ
คุณเมืองทอง
นักลงทุน
admin
Administrator
 
โพสต์: 228
ลงทะเบียนเมื่อ: 20 พ.ค. 2014 10:28

Re: สอบถามเรื่องงบ

โพสต์โดย admin » 17 มี.ค. 2015 08:42

เรียนท่านผู้ถือหุ้น / นักลงทุน

ขอบพระคุณสำหรับคำถามและความสนใจของท่านต่อ CITY ค่ะ จากคำถามของท่านนักลงทุนเกี่ยวกับการซื้อสินทรัพย์ถาวรนั้นทางบริษัทขอเรียนชี้แจงว่า ถ้าดูจากงบกระแสเงินสดของบริษัท ส่วนที่เป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร สำหรับปี 2556/2557 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2557 นั้น บริษัทมีการลงทุนไปเป็นมูลค่า 31.28 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวเป็นมูลค่ารวมทั้งปี ซึ่งรวมทั้ง 4 ไตรมาสของปี 2556/2557 สำหรับงบ 6 เดือนของปี 2557/2558 สิ้นสุด 31 มกราคม 2558 ที่ได้รายงานไปล่าสุดนั้น มูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 4.12 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าของ 6 เดือน รวมทั้ง 2 ไตรมาส ของรอบปีบัญชีปัจจุบันแล้ว ดังนั้นเมื่อรวมมูลค่าการลงทุนของรอบปีบัญชีที่แล้วทั้งปี และการลงทุนของในช่วง 6 เดือนของรอบบัญชีปัจจุบัน มูลค่าของเงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรจะเท่ากับ 35.40 ล้านบาทค่ะ

สำหรับรายการสินทรัพย์ถาวรที่ลงทุนไปนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงอาคารโรงงาน, อาคารสำนักงาน, และเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามที่ได้มีการรายงานไปในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ในส่วนที่เป็นการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการค่ะ นอกจากนั้นท่านนักลงทุนยังสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13 โดยงบการเงินที่เป็นงบปีของรอบปีบัญชี 2556/2557 ที่ผ่านมาจะมีการเปิดเผยรายละเอียดมูลค่าการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ไว้แล้วค่ะ อย่างไรก็ดีสำหรับงบการเงินปีปัจจุบัน ปี 2557/2558 นั้นเนื่องจากเป็นงบการเงินสำหรับไตรมาส 2 และ 6 เดือน จึงได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการจัดทำงบการเงินระหว่างการ จึงไม่ได้มีการระบุมูลค่าการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์เอาไว้ เพียงแต่มีการแสดงจำนวนรวมเอาไว้แทนค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ด้วยความเคารพ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

IR Department
CITY STEEL PCL.
Tel. 0-3878-2064-68
Fax. 0-3878-2069
Email: city@wkpgroup.com
admin
Administrator
 
โพสต์: 228
ลงทะเบียนเมื่อ: 20 พ.ค. 2014 10:28


ย้อนกลับไปยัง คำถามนักลงทุน

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron