หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สอบถามข้อมูล 3 เรื่อง ครับ

โพสต์โพสต์แล้ว: 12 พ.ค. 2016 08:58
โดย coldnessy
1. ปัจจุบัน ลูกค้าหลักของบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมใด คิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวม
2. ตามคำชี้แจงผลประกอบการไตรมาส 2/2559 (31/01/2559) ว่า "มีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น ทำให้ต้องลดสัดส่วนกำไรลง" ปัจจุบันยังคงได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่
3. เหตุใด บริษัทฯ ต้องดำรงเงินสดไว้กว่า 600 ลบ. คิดเป็น 45% ของสินทรัพย์รวม

Re: สอบถามข้อมูล 3 เรื่อง ครับ

โพสต์โพสต์แล้ว: 25 พ.ค. 2016 15:04
โดย admin
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น / ท่านนักลงทุน

ทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ขอตอบคำถามเป็นข้อๆ ดังนี้นะคะ

1. ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีลูกค้ามากกว่า 3,000 ราย ซึ่งกระจายอยู่ใน 25 กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มยานยนต์, กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมาลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทจะอยู่ในกลุ่มยานยนต์ค่ะ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

2. สำหรับข้อมูลผลกระทบในปัจจุบัน ทางบริษัทยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ค่ะ ซึ่งหากมีการเปิดเผยข้อมูลไปจะเป็นการผิดกฎระเบียบของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ หากข้อมูลสามารถเปิดเผยได้แล้ว ทางบริษัทจะส่งเป็นข่าวเรื่องการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ให้กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทางท่านผู้ถือหุ้น / ท่านนักลงทุน สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ

3. สำหรับการคงเงินสดไว้ในบริษัทนั้น เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งภายนอกและภายในประเทศอยู่ในภาวะที่ไม่ดีนัก ทำให้บริษัทจำเป็นต้องเน้นนโยบายการรักษาสภาพคล่อง โดยต้องมีการสำรองเงินสดไว้เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ นอกจากนี้ยังต้องสำรองเงินสดไว้อีก 2 ส่วนคือ สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนในอนาคตของกลุ่มบริษัทอีกด้วยค่ะ

ด้วยความนับถือ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)

Re: สอบถามข้อมูล 3 เรื่อง ครับ

โพสต์โพสต์แล้ว: 25 พ.ค. 2016 18:23
โดย coldnessy
ขอบคุณครับ